Transportutstyr

Koppelevator

Koppelevator Type T53/T54/T55 er bygget på standardelemanter, som ved kombinasjon gjør det lett å tilpasse til et hvert transportanlegg. Elevatoren er fremstilt i galvanisert materiale som også gjør den velegnet til å stå ute. Koppelevatoren leveres med kapasitet fra 30 – 150t/t.

Jema koppelevator består av følgende deler:

 • Direktemontert gearmotor
 • Momentarm for støtabsorbering
 • Selvrensende trekk og strammetrommel
 • Elevatorføtter
 • Innløpstrakt 90°
 • Elevatorforlenger med inspeksjonsluke og glass
 • Tilbakeløpssperre
 • Hastighetsvakt.

T20 - T40 Kjedeelevator

Kjedeelevator type T20/T40 er bygget på standardelementer, som ved kombinasjon gjør det lett å tilpasse til et hvert transportanlegg. Elevatoren er fremstilt i galvanisert materiale som også gjør den velegnet til å stå ute. Kjedeelvatoren er konstruert til transport av korn, granulater og andre bulkvarer.

Jema elevator består av følgende deler:

 • elevatortopp
 • gearmotor
 • flex elevatorbunn
 • elevatorforlengere
 • elevatorkjede
 • leveres i lengder fra 3-17 meter

Jema kjederedlere kapasitet fra 30 - 150 tonn

Jema kjederedler er bygget på standardelemanter, som ved kombinasjon gjør det lett å tilpasse til et hvert transportanlegg. Elevatoren er fremstilt i galvanisert materiale som også gjør den velegnet til å stå ute. Leveres i kapasiteter fra 30-150t/t.

Jema kjederedler består av følgende deler:

 • Direktemontert gearmotor
 • Momentarm for støtabsorbering
 • Utløpstrakt til trekk/strammeseksjon
 • Kjede med medbringere av kunststoff
 • Inspeksjonsluker i trekk/strammeseksjon
 • Innløp

Tippesjakter og tippekasser

Jema Dry Pit er en modulsjakt som leveres i galvanisert stål som skrus sammen. Sjakten  henger på sidevegger i et sjaktrom slik at service og renhold rundt sjakten er enkel. Standardbredde er 3 meter og finnes i 3 dybder. Drypit leveres i 2 utførelser, kjøresikker og gåfast.

Kornspesialisten kan også levere ferdigstøpte tippesjakter som skal stå på et plant betongdekke før du fyller inntil med pukk og stein. Disse kan leveres i størrelse 25 – 50m³. Sjakta leveres med ferdigstøpt bunn som settes på betongdekke og sidevegger som monteres og fuges. Montering av denne gjøres på 3-4 timer.